Küreselleşen Dünyada Birey, Toplum ve Milliyetçilik

İfade Fikir Platformu’nun kuruluşunun ardından ilk etkinlik olarak Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fahri Atasoy ile “Küreselleşen Dünyada Birey, Toplum ve Milliyetçilik” konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik.

 

Dr. Fahri Atasoy kimdir ?

Fahri ATASOY Nallıhan’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. MEB’de Felsefe öğretmeni, Gazi Üniversitesi Felsefe bölümünde araştırma görevlisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türk Telekom Genel Müdürlüğü’nde şube müdür ve başkan yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Proje Koordinatörü (Araştırmacı) olarak çalıştı. Halen Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Aynı zamanda Türk Yurdu Dergisi’nin Genel Yayın Müdürlüğü görevine de devam etmektedir.

 

Konuyla alakalı eserleri:

 • Küreselleşme ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul
 • “Küreselleşmenin Etkisi Altında Milli Kimlikler ve Türk Kimliği”, Türk Kimliği, Ayvaz Gökdemir’e Armağan Kitabı, Sayfa: 826-844, Ed. M. Çağatay Özdemir
 • “Küreselleşme Bağlamında Erol Güngör’ün Kültür Milliyetçiliğini Yeniden Düşünmek”, Sosyoloji Yazıları-3 Hüseyin Yalçın’a Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
 • “Türk Dünyasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Küreselleşme Sürecini Etkilemesi”, SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal Siyasal – Ekonomik – Değişim Kongresi Kitabı, Cilt II, Sayfa: 1415-1428, Kocaeli
 • “Sosyal Değişme ve Modernleşme Bağlamında Erol Güngör’ün Milliyetçiliğe Bakışı”, Türkiye’de Değişim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 157-169, Gazi Üni
  versitesi Rektörlüğü, Ankara
 • “Küreselleşme Karşısında Milli Kültürler ve Milliyetçilik” 2023 Dergisi, Sayı 17
 • “Kültürel Küreselleşme ve Direnç Noktaları”, Türkiye ve Siyaset Dergisi, Sayı 13
 • “Küreselleşmenin Yeni Alanları ve Yeni Aktörler”, Türk Yurdu, Sayı 340
  • “Türk Yurdu Yazarlarının Milliyetçiliğe Bakışına Bir Örnek: Ziya Gökalp”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 31, Sayı 282    

 

Leave a Reply